xxx
Martina Pachmanová: Muzeum jako “živina” společnosti
18.01.2018, 18:00 - 20:00 | Kancelář pro umění PLATO

Historička umění a kurátorka Martina Pachmanová se zabývá otázkami genderu a feminismu v moderním a současném vizuálním umění a kultuře. Přednášku s podtitulem Muzejní a galerijní sbírky mezi minulostí a současností zaměří na aktuální strategie vystavování uměleckých sbírek, které nahlíží jako nástroj historizace i jako společenské a ideologické praktiky a nástroj moci.

Více informací na http://plato-ostrava.cz/martina-pachmanova-muzeum-jako-zivina-spolecnosti/


Informace

Pořadatel:
Plato
Adresa:
Českobratrská 14
Telefon:
00420 702 206 099