xxx
Rodin
31.01.2018, 15:00 - 17:00 | Minikino

V roce 1880 získává Auguste Rodin svou první státní zakázku: Bránu pekel. Následně poznává mladou nadanou žačku Camille Claudel, která se stává nejprve jeho asistentkou a později i milenkou. Snímek Jacquese Doillona portrétuje Rodina jako senzualistu, pro něhož je proces tvorby hluboce sexuálním zážitkem.

60,- Kč


Informace

Pořadatel:
Centrum kultury a vzdělávání p. o. Minikino
Adresa:
Telefon: