xxx
Klára Putniorzová: Hlučné ticho měst
05.02.2018, 18:00 - 19:30 | Klub Atlantik

A ticho zůstalo stále stejné. Přestože zná moderní doba tisíce způsobů, jak ho utišit, stále ho hledáme. Z obrazů Kláry Putniorzové zaznívá ticho v každém pozorovateli na jiném místě, v jinou chvíli. Někdy si při jejich pozorování snadno vybavíme všechny hluky, které v oné malbě slyšíme. Jindy žádný zvuk nezazní. Zazní totiž něco odlišného. Tichá siréna sanitky. Prázdná rána. Neslyšitelný štěkot psa. A v ten moment se odhalí naší mysli i ty věci, které bychom jinak neuslyšeli, neuviděli a tím pádem by nám zcela unikly. Ticho totiž zostřuje význam jako brousek ostří. /Kristýna Svidroňová/


Informace

Pořadatel:
Centrum kultury a vzdělávání Klub Atlantik
Adresa:
Československých legií 7 Ostrava - Moravská Ostrava 702 00