xxx
Experimentální fyzika pro nejmenší | Zájmový kroužek
06.12.2018, 15:00 - 16:00 | PLATO Ostrava

Zájmový kroužek:
EXPERIMENTÁLNÍ FYZIKA PRO NEJMENŠÍ

Pravidelný odpolední kroužek pro nejmenší děti (5–10 let). Pod vedením odborníků si vyzkoušejí fyzikální experimenty a seznámí se s principy základních přírodních zákonů.
-----------------------

Kapacita 20 osob
Každý čtvrtek od 15–16 h
Rezervace na info@plato-ostrava.cz nutná

Termíny a kurzovné:
První pololetí 20.9. – 20.12.2018 / 1000 Kč
Druhé pololetí 3.1. – 13.6.2019 / 1100 Kč
Způsob úhrady je popsán v přihlášce, která je ke stažení na 
www.plato-ostrava.cz.
-----------------------

PLATO sídlí v bývalém hobbymarketu – ráji kutilů a experimentátorů, kteří ví, jak věci fungují, a umějí si poradit. V dnešní vysoce přetechnizované době děti běžně používají nejnovější technologie. My se s ni ale vrátíme k počátkům vědy a povedeme je po stopách prvních vynálezců a inspirátorů.

Smyslem kroužku je umožnit dětem bezpečné experimentování pod dohledem odborníků, dát průchod kreativitě a fantazii, osahat si základní přírodní zákony a pochopit je. Ukážeme, že to lze jednoduše a že si pro většinu pokusů vystačíme s věcmi, které denně vyhazujeme do tříděného odpadu. Být vědec je „in“!
-----------------------

Garantem, iniciátorkou a jednou z lektorů kroužku je Petra Doleželová, absolventka fyziky na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity. Má pedagogickou praxi na střední škole, založila komunitní školku a školu Motýlek, je maminka dvou dětí.

Děkujeme Petře Doležalové, která pro své aktivity v PLATO získala podporu OZO Ostrava s.r.o.


Informace

Pořadatel:
Plato
Adresa:
Janáčkova 22
Telefon:
00420 702 206 099